44 ₪

שמואל נקרא ונפעל

44 ₪
במלאי
מק״ט
11001449
מחבר/ת
בינה גלר-טליתמן

שמואל נקרא ונפעל 


מה כוללת הסדרה? 
חמשה ספרים לכיתות א-ה
שמות נקרא ונפעל ספר עם פעילויות 
 
צוות הכותבים:
בינה גלר-טליתמן, חנה שליטא
 
יועצים מדעיים: 
פרופ' יאיר הופמן
 
מיועד לכתה: ה
 
מספר אישור: 2416
 

התאמה לתכנית הלימודים:

  • קריאת הטקסטים המקראיים היא מרכז הכובד של תהליכי ההוראה-למידה לפי סדרה זו
  • הפירושים הצמודים לקטסט המקראי כתובים בלשון המובנת לתלמיד אך אינם מחליפים אותו
  • התוספות החוץ מקראיות והפעילויות משלבות תחומי דעת שונים במטרה להמחיש ולקרב את הילדים לעולם התנ"ך
  • הפרדה חזותית ברורה בין הטקסט המקראי ליתר התחומים והפעילויות
מידע נוסף
מחבר/ת בינה גלר-טליתמן