55 ₪

צועדים בדרך המילים א

55 ₪
במלאי
מק״ט
11001205
מחבר/ת
רחל רייזברג, חנה שליטא, בינה גלר- טליתמן

התאמה לתכנית הלימודים:

מענה על כל ההישגים הנדרשים - בחינוך לשוני - בהקשר לטקסטים האיכותיים שבמקראות דרך המילים.

מענה לצורך בפיתוח תרבות קריאה ממקראות איכותיות, עשירות ביצירות מסוגות שונות מתקופות שונות- המעוצבות בעיצוב מושך וידידותי.

הפעילויות המובאות במקראה מתייחסות לשל שער ולכל יצירה, ועם זאת מתרכזות סביב חמישה מוקדים עיקריים שהמורים מוזמנים לאמץ אותם גם להוראת יצירות אחרות במקראה:

פעילויות להבהרת תכנים ומסרים גלויים וסמויים בטקסטים הכתובים והחזותיים

פעילויות להבנת הערך האסתטי של הטקסט: מבעו ולשונו

פעילויות להתייחסות פרשנית ומעריכה בכתב ובעל פה

פעילויות המאפשרות לתלמידים איתור רלוונטיות בטקסט – לחייהם

פעילויות המעודדות קריאה, כתיבה, שיחה, האזנה ודיבור

 

יתרונות המדריך למורה:

המדריך למורה כולל כלים שמטרתם לסייע למורה ללמד באופן משמעותי וחוויתי בהתאם לתכנית הלימודים:

  • מבוא קצר לכל שעור ובו קשר לרציונאל שהנחה בחירתו
  • דברי עיון למבחר טקסטים מילוליים וחזותיים
  • מגוון הצעות לפעילויותלימודיות בטקסטים שהמדריך דן בהם
  • מבוא קצר לכל שעור ובו קשר לרציונאל שהנחה בחירתו
  • דברי עיון למבחר טקסטים מילוליים וחזותיים

מגוון הצעות לפעילויות לימודיות בטקסטים שהמדריך דן בהם

מתאים לכיתה א

מידע נוסף
מחבר/ת רחל רייזברג, חנה שליטא, בינה גלר- טליתמן