הזמנת מכירות מוסדיות:

יעל אשל

מנהלת מכירות

מספר טלפון: 054-4814111

דואר אלקטרוני: Yael.E@kinneret-zmora.co.il