טוען...

מדיניות משלוחים ואספקה
אפשרויות משלוח
במהלך ההזמנה ניתן לבחור בין אפשרויות איסוף עצמי או משלוח באמצעות דואר רשום ו/או שילוח עם שליח עד בית הלקוח, כמפורט להלן.

איסוף עצמי
במהלך ההזמנה ניתן לבחור באיסוף עצמי, על ידי הלקוח.
האיסוף יתאפשר לאחר הכנת ההזמנה, המתבצעת בתוך חמישה ימי עסקים מיום אישורה.
ניתן לאסוף בתיאום מראש, את ההזמנה ממחסן הלוגיסטי של רוז הפצות בע"מ - האגוז 6, אזור התעשייה חבל מודיעין, שוהם – והכול ככל שיתאפשר במיוחד בשים לב למצב החירום שהוכרז במדינה.
איסוף עצמי – ללא עלות נוספת על מחיר ההזמנה.
איסוף עצמי יתאפשר בין הימים א’-ה’ בין השעות 17:00-08:00.
על אף האמור לעיל ולהלן, מודגש:
הזמנות שיבוצעו באתר בתקופות של מבצעים מיוחדים או מכירות מיוחדות – כגון שבוע הספר, שבוע חזרה לבית הספר וכולי – וכן בתקופת של 21 ימים לאחריהן יסופקו עד 21 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה.
על הלקוח לתאם מראש את מועד האיסוף העצמי עם שירות הלקוחות של החברה בטל' 03-5353301 ובדוא"ל [email protected]
על הלקוח לאסוף את המוצרים מכתובת החברה לעיל תוך 5 ימי עסקים מהמועד בו ההזמנה מוכנה לאיסוף. אם הלקוח לא יגיע תוך המועד האמור, תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה מבלי לחייב את הלקוח במחיר המוצרים.
בנוסף, במקרה כאמור החוזר על עצמו יותר מ-3 פעמים, החברה תהיה רשאית למנוע מהלקוח לבצע רכישות עתידיות באמצעות האתר.

משלוח
במהלך ההזמנה ניתן לבחור במשלוח באמצעות שילוח בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. משלוחים יבוצעו באמצעות חברת משלוחים חיצונית.
נכון להיום, המוצרים יסופקו באמצעות חברת כץ הפצות בע"מ (או חברת שילוח אחרת לפי שיקול דעת החברה) או חברת דואר ישראל, אלא אם כן יצוין אחרת בהזמנה – והכל ככל שיתאפשר במיוחד בשים לב למצב החירום שהוכרז במדינה.
מובהר, כי על אף האמור לעיל וברשימות האזורים לעיל, ייתכן שלא ניתן יהיה לספק משלוח לישובים מסוימים בישראל אף שהם כלולים ברשימת אזורי המשלוח של החברה – בין היתר בשל מדיניות חברת המשלוחים.
עלות המשלוח היא 30 ₪.
המשלוח יגיע לכתובת שפירט הלקוח בעת ההזמנה – ואשר כלולה ברשימת האזורים בהם מבוצע משלוח לעיל – תוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה, בין הימים א'-ה' בין השעות 17:00-09:00.
על אף האמור לעיל ולהלן, מודגש: הזמנות שיבוצעו באתר בתקופות של מבצעים מיוחדים או מכירות מיוחדות – כגון שבוע הספר, שבוע חזרה לבית הספר וכולי – וכן בתקופת של 10 ימים לאחריהן יסופקו עד 20 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה.
לקוח שתואם עמו משלוח ולא היה באותה כתובת במועד שתואם בינו לבין השליח יחויב בדמי משלוח נוספים בגין משלוח חוזר (אם חויב), וזאת אף אם המשלוח המקורי היה ללא דמי משלוח מכל סיבה שהיא.
במידה ולא ניתן יהיה ליצור קשר עם הלקוח בפרטי הקשר שמסר בעת ביצוע ההזמנה, במשך 3 ימים לאחר מועד ביצוע ההזמנה, החברה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה מבלי לחייב את הלקוח במחיר המוצרים,
אולם לחייבו בעלויות המשלוח. בנוסף, במקרה כאמור החוזר על עצמו יותר מ-3 פעמים, החברה תהיה רשאית למנוע מהלקוח לבצע רכישות עתידיות באמצעות האתר.
מובהר בזאת כי ימי חול המועד, ערבי חג וחגים ייחשבו לצורך האמור כימי ו' ושבת בשינויים המחויבים ולפי העניין.

תיאום, בירורים, שירות לקוחות
לתיאום ו/או שאלות ופניות בנושא הזמנה שבוצעה ומשלוח / איסוף עצמי יש לפנות לשירות הלקוחות, בין הימים א'-ה' בין השעות 16:00-08:00, באמצעי ההתקשרות הבאים:
כתובת דוא"ל [email protected]; טלפון 03-5353301

שינויים במדיניות משלוחים ואספקה
מובהר במפורש, כי על אף האמור לעיל, החברה הינה ותהיה רשאית לשנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה, וללא צורך ליתן הודעה מוקדמת מראש,
את תנאי מדיניות המשלוחים וההספקה ובכלל זה אזורי משלוח, תעריף דמי המשלוח וכו, ובלבד ששינוי כאמור לא יחול על הזמנה שכבר אושרה ובוצעה.
אספקת מוצרים תתבצע בהתאם להוראות תקנון זה ולהוראות הדין.
חברת השילוח ו/או דמי המשלוח עשויים להשתנות מהזמנה להזמנה כמפורט בדף מדיניות המשלוחים והאספקה.
החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל.
זמן האספקה יהא בהתאם לזמן הנקוב מרגע אישור קבלת ההזמנה, ובשעות הפעילות המקובלות בחברה.
החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם בלקוח, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוח בשעות התיאום. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של חברה לאספקת המוצר.
אספקת מוצרים באמצעות משלוח שנרכשו באתר תתאפשר באזורי משלוח מסוימים בלבד כפי שמוגדרים על-ידי החברה ועל-פי שיקול דעתה בלבד.
ניתן לוודא האם אפשר לבצע הזמנה לכתובת מסוימת באתר בדף מדיניות משלוחים ואספקה. יובהר כי על אף האמור החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת את אזורי המשלוח על-פי שיקול דעתה וללא מתן הודעה מוקדמת מראש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית לסרב לספק מוצרים באמצעות משלוח גם לכתובת שבתחום אזורי המשלוח כאשר האזור מוגבל גישה מבחינה בריאותית ו/או ביטחונית ו/או מבחינה טכנית ו/או נדרשות פעולות מיוחדות לצורך אספקת המשלוח לאותו אזור ו/או נשקפת לשליח סכנה כלשהיא ו/או מכל סיבה אחרת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
מדיניות משלוחים והספקה זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. בכל מקרה של סתירה יגבר האמור בתקנון / תנאי השימוש של האתר.