שוק ההון הישראלי במנהרת הזמן – שני כרכים

סופר/ת : חת מאיר
טוען...

שוק ההון הישראלי במנהרת הזמן – שני כרכים

סופר/ת : חת מאיר
מחיר מיוחד ‏29 ₪ מחיר רגיל ‏192 ₪

שוק ההון הישראלי עבר כברת דרך ארוכה מאז הונחו יסודותיו לפני הקמת המדינה ועד עידן המחשב ופעילות המסחר החובקת עולם של ראשית המאה ה-21. ברשימות ומאמרים שכתב במרוצת למעלה מארבעים שנה, המקובצים בשוק ההון במנהרת הזמן, בוחן פרופסור מאיר חת את האירועים המרכזיים שעיצבו את שוק ניירות הערך והבורסה על רקע חבלי הצמיחה של המשק הישראלי.

עם אלה נמנים מדיניות הממשלה שפגעה בתמריצים לפעילות שוק נורמלית, עד כדי הלאמה דה פקטו של שוק אגרות החוב, ואיפשרה את הצמדת ערכם של כל מכשירי החיסכון למדדים השומרים על ערכם הריאלי. מדיניות זו שללה משוק ההון הישראלי תכונות יסוד של שוק וגרמה לכך שמוסדות החיסכון לטווח ארוך - קרנות פנסיה, חברות ביטוח וקופות תגמולים — פעלו כסוכני המדינה ולא כמוסדות פיננסיים עצמאיים.

הדומיננטיות של מכשירי החיסכון הצמודים הביאה לניוונו של שוק המניות, שהתאפיין בתנודות חריפות של שערים ושל היקף פעילות והיה בעל אופי ספקולטיבי מובהק.  מאיר חת מקדיש תשומת לב מרובה לבעיות ניגודי העניינים בבנקים, שהיו תוצאת מקומם המרכזי במערכת השווקים הפיננסיים. פרשת ויסות המניות ומאמציו של המחבר להביא להפסקתה ללא משבר זוכים להתייחסות במספר רב של רשימות. הערכות וביקורת על תפקודם של גופי שוק ההון - חתמים, משקיעים מוסדיים וגם הבורסה ורשות ניירות ערך - משלימים סקירה רחבת יריעה של התפתחות השוק מינקותו ועד ימים אלה.

שוק ההון במנהרת הזמן הוא מסע מרחיב דעת ומרתק בנבכי השווקים הפיננסיים מנקודת ראותו של אחד המומחים הגדולים בתחום, וגם כלי עזר חשוב להבנת מצבו של שוק ההון הישראלי כיום.

* הספר מגיע כסט של שני חלקים.

במלאי
מק״ט
11200610
עמודים
880
יציאה לאור
18 במרץ 2012