44 ₪

שמות נקרא ונפעל

44 ₪
במלאי
מק״ט
11001261
מחבר/ת
בינה גלר-טליתמן

שם הספר:
שמות נקרא ונפעל 

מה כוללת הסדרה?
חמשה ספרים לכיתות א-ה
שמות נקרא ונפעל ספר עם פעילויות

צוות כותבים:
בינה גלר-טליתמן, חנה שליטא

יועצים מדעיים:
פרופ' יאיר הופמן

מיועד לכתה: ג

מספר אישור: 2386

התאמה לתכנית הלימודים:

  • קריאת הטקסטים המקראיים היא מרכז הכובד של תהליכי ההוראה-למידה לפי סדרה זו
  • הפירושים הצמודים לקטסט המקראי כתובים בלשון המובנת לתלמיד אך אינם מחליפים אותו
  • התוספות החוץ מקראיות והפעילויות משלבות תחומי דעת שונים במטרה להמחיש ולקרב את הילדים לעולם התנ"ך
  • הפרדה חזותית ברורה בין הטקסט המקראי ליתר התחומים והפעילויות
פורמט חוברת גדולה מותאם ליכולות הכתיבה של התלמידים הצעירים
מידע נוסף
מחבר/ת בינה גלר-טליתמן