סיפורי ממלכת נרניה - כס הכסף - ק"ס לואיס

סופר/ת : ק"ס לואיס
98 ₪

השער האחורי של בית הספר היה תמיד נעול.אבל באותו יום, כשסובבו ג'יל ויוסטס את הידית, נפתח השער באורח פלא,

והשניים צעדו היישר אל תוך ממלכת נרניה האגדית.אך הביקור לא היה מקרי.סכנה ריחפה מעל הממלכה, והאריה אסלן קרא

להם לצאת למשימה קשה מתמיד - למצוא את הנסיך ריליאן, בנו האובד של מלכה הזקן של נרניה.סכנות רבות אורבות

לשניים במסעם הארוך - סופות עזות וענקים אוכלי אדם.איך המבחן הקשה מכל מחכה להם בארץ תחתיות, שמלכתה הטילה

כישוף על הנסיך ריליאן וזוממת להשתלט על ממלכת נרניה.