פשוט ספרות לכתה ט

סופר/ת : סמדר אייל
59 ₪
שם הסדרה:
פשוט ספרות
 
מה כוללת הסדרה?
לכתה ז: פשוט ספרות ז
לכתה ח: פשוט ספרות ח
לכתה ט: פשוט ספרות ט
 
שם הספר:
פשוט ספרות ט
 
צוות כותבים:
סמדר אייל, נירה לוין
 
יועץ מדעי:
ד"ר ורה קורין-שפיר
 
מיועד לכתה: ט'
 
מספר אישור: 
 
 

י

יחודיות הסדרה:

 שיטה ייחודית להוראת הספרות:"ספרים  
 מדברים": התייחסויות מעשירות ליצירות

היצירות והטקסטים במקראה ממויינים בהתאם  לשערים נושאיים הקרובים

ללב התלמיד רעיונית ולשונית ובהם מגוון סוגות ועולמות שיח הקשורים לנושא.

בסוף הספר יש מפתחות: מפתח ז'אנרי, מפתח יוצרים, ומפתח מושגים ספרותיים-

המאפשרים התמצאות יעילה בספר לצורך 
תכנון הלימודים 

המקראה עדכנית המכילה גם יצירות משל יוצרים צעירים בני זמננו

המקראה מגוון רחב של יצירות: מקור ותרגום, ישן וחדש, פרוזה ושירה על  יצירות הספרות

 

   

שערי הספר:

   יש מישהו בבית?

   דלת נסגרת נפתח חלון

   איפה הייתי מה אהיה

   בראשית היתה אהבה

   לעולם לא עוד

  נזכור את כולם...

 

 
יתרונות המדריך למורה: 
המדריך למורה מעמיק ומרחיב את הדיון ביצירות נבחרות מהמקראה.
 

בבמדריך שלושה חלקים:

לקט מאמרים הנוגעים לתורת הספרות ודרכי הוראת ההספרות

עיונים במבחר יצירות, לפי חמשת נושאי השערים במראה

הצעה להבניית נושא נוסף- ההתבגרות בראי הספרות