פשוט חשבון ג ערכת אביזרים

‏24 ₪

בטבלה זו  מופיעים שימושי באביזרים רק בספרים, שימושים נוספים מוצגים במדריך למורה 

  • דף שטרות וקוביות אלף.
  • לבֵני 10 (לבנֵי דינס) - אמצעי המחשה למבנה העשורי
  • דף מדבקות  שאלות מילוליות לקבוצת מורה -  בספר מופיעה שאלה מילולית שמתאימה לעבודה בקבוצות קטנות בסבב של כל הקבוצות
  • מצולעים - ישמשו את הילדים במגוון פעילויות, מקצתן חופשיות ואחרות מובנות.
  • שקית רצועות אדומות מתחברות
  • דף משחק מסלול
  • דף זוויות שקוף
  • מחברת חשבון גדולה - במחברת זו הם יפתרו את הבעיות המילוליות בקבוצת המורה