פשוט חשבון ד ערכת אביזרים

‏31 ₪

בטבלה זו  מופיעים שימושי באביזרים רק בספרים, שימושים נוספים מוצגים במדריך למורה 

 • לבֵני 10 (לבנֵי דינס) - אמצעי המחשה למבנה העשורי
 • דף מדבקות  שאלות מילוליות לקבוצת מורה -  בספר מופיעה שאלה מילולית שמתאימה לעבודה בקבוצות קטנות בסבב של כל הקבוצות
 • מצולעים - ישמשו את הילדים במגוון פעילויות, מקצתן חופשיות ואחרות מובנות 
 • קוביות 1 סמ"ק למדידת נפחים
 • מדבקות קטנות לרישום שברים על קובייה
 • משחק משולשים
 • גיליון רצועת שברים
 • שקית רצועות אדומות מתחברות  למשחקים גם בשברים
 • פריסת גופים של פירמידה ושל קובייה
 • גליון דומינו עיגולי שברים - למשחק
 • מחברת חשבון גדולה -  במחברת זו הם יפתרו את הבעיות המילוליות בקבוצת המורה