פשוט חשבון ב ערכת אביזרים

‏20 ₪

בטבלה זו  מופיעים שימושי באביזרים רק בספרים, שימושים נוספים מוצגים במדריך למורה 

  • דפי קרטון לגזירת קלפים למשחק הזיכרון  שמופיע ביחידה 19
  • לבֵני 10 (לבנֵי דינס) - אמצעי המחשה למבנה העשורי
  • דף מדבקות  שאלות מילוליות לקבוצת מורה -  בספר מופיעה שאלה מילולית שמתאימה לעבודה בקבוצות קטנות בסבב של כל הקבוצות
  • כרטיסי חזרה ותרגול בכפל
  • פירמידה וקובייה – פריסת גופים לבנייה
  • מצולעים - ישמשו את הילדים במגוון פעילויות, מקצתן חופשיות ואחרות מובנות.
  • "מטבעות כסף" — מטבעות של 5 ,1 ו-10 שקלים
  • קוביית משחק למשחקים שבספר
  • מחברת חשבון גדולה - במחברת זו הם יפתרו את הבעיות המילוליות בקבוצת המורה