פשוט חשבון א - חלק שלישי

‏21 ₪

התאמה לתכנית הלימודים:
הספרים בנויים מיחידות לימוד שמספרן כמספר שעות הלימוד בכל כיתה, כך שניתן לסיים את הוראת כל התכנית הנדרשת על פי תכנית הלימודים במתמטיקה תשס"ו – במהלך שנת הלימודים.
דגש על פיתוח תובנה מתמטית והנדסית לצד ביסוס מיומנויות יסוד – לקראת הישגים גבוהים.
עידוד כל הילדים לפתור בעיות מסוגים שונים שיש בהם אתגר וחקר.
קישור למצבי יום -יום ולנושאים רלוונטיים לילדים. פעילויות מתמטיות לכל החגים.
פיתוח תקשורת מתמטית, פיתוח היכולת להסביר דרכי פתרון בעל ובכתב, רפלקציה ויכולת תיעוד, עידוד שיח מתמטי.
פיתוח יכולת הכללה וחשיבה אלגברית: מציאת חוקיות והכללות – החל מכתה א. 

 

יתרונות המדריך למורה:
פריסות תכנית עבודה שנתית
הצעות לדרכים מגוונות להפעלות כיתה ולמבנה של שיעור
הצעות לפתיחות שיעור, לדיון מתמטי
פעילויות חווייתיות הכוללות משימות הדורשות חשיבה ותרגול מגוון
הצעות לשיעורי בית
דגש על עבודה עם כיתה הטרוגנית וקידום כל הילדים
מגוון פעילויות הערכה