פשוט חשבון א - אביזרים

‏20 ₪
הספר חסר זמנית במלאי

בטבלה זו  מופיעים שימושי באביזרים רק בספרים, שימושים נוספים מוצגים במדריך למורה 

  • לבֵני 10 (לבנֵי דינס) - אמצעי המחשה למבנה העשורי
  • דפי קרטון לגזירת קלפים למשחק תחרות המספרים שמופיע ביחידה
  • דף מדבקות שאלות מילוליות לקבוצת מורה -  בספר מופיעה שאלה מילולית שמתאימה לעבודה בקבוצות קטנות בסבב של כל הקבוצות
  • מצולעים - ישמשו את הילדים במגוון פעילויות, מקצתן חופשיות ואחרות מובנות.
  • "מטבעות כסף" — מטבעות של 5 ,1 ו-10 שקלים . אפשר להתחיל להשתמש בכסף במשחק קניות כבר בתחילת השנה
  • שתי קוביות משחק למשחקים שבספר
  • רצועות קרטון לפרק מצולעים

מחברת חשבון גדולה -  במחברת זו הם יפתרו את הבעיות המילוליות בקבוצת המורה