מולדת ב - אני ומשפחתי אני וחברי

30 ₪

התאמה לתכנית הלימודים:
היסוד המארגן בספר הוא מעגלי ההשתייכות המתרחבים מהמעגל האישי אל הסביבה החברתית והפיזית, וחיזוק הקשר אליה תוך מעורבות אישית.בעזרת תיאורי מקרה סיפוריים, פעילויות חוץ כיתתיות, ותוך כדי שיפור מיומנויות הלמידה והרחבת הידע, ילמדו התלמידים בהנאה את היסודות הראשונים בלימודי המולדת, החברה והאזרחות.

 

עקרונות הסדרה:
הספר מאפשר לימוד משמעותי במגוון תחומים: מולדת, חברה ואזרחות, חינוך לשוני וכישורי חיים, כל זאת תוך הקניית ערכים וכלים לגישור ולפתרון בעיות.
הלימוד מבוסס על תיאורי מקרים: אירועים וחוויות מעולם הילדים, משפחתם וחבריהם לכיתה – המופיעים בסיפורים קצרים ומאפשרים לימוד מעניין ומשמעותי.
הספר כולל מקורות מידע ומשימות הוראה-למידה המפתחות חשיבה ברמות שונות.
הספר מתייחס לסגנונות למידה שונים, עשיר בטקסטים ברמות שונות ומסוגות שונות, וכן בחומר חזותי ממחיש ומעשיר.

 

יתרונות המדריך למורה:
כולל:
1. מבוא ובו קוים מנחים לכתיבת ספר התלמיד, הערות כלליות על ארגון הספר והקשר בין התכנים הנלמדים בו לסטנדרטים.
2. דפי העשרה בשני נושאים: מה בין ניסוי לתצפית, הדרכה לקריאה מונחית של הטקסטים.
3. חומרי עזר להוראת הנושאים הנלמדים בפרק

 מתאים לכיתה ב