51 ₪

מסע מדע ה – מסע בתחנת חלל מסביב לכדור הארץ

51 ₪
במלאי
מק״ט
11000348
מחבר/ת
ד"ר שרה קלצ'קו ויוחאי ברק

התאמה לתכנית הלימודים:

כל ספר בסדרת מסע מדע עונה על תכנית הלימודים הנדרשת בכל אחד מהנושאים המרכזיים:

חומרים - תכונות ושימושים, אנרגיה – מקורות, סוגים ותועלת לאדם,  אקולוגיה וחיים – מאפייני חיים, הסביבה שאנחנו חיים בה, מגוון המינים בטבע והתאמתם לסביבה, מבנה גוף האדם והשמירה על בריאותו, כדור הארץ והיקום, תופעות מחזוריות בטבע.

שני היבטים עוברים כחוט השני בכל נושאי הלימוד: הטכנולוגיה שהאדם פיתח וההשלכות של השימוש בטכנולוגיה על חברת האדם ועל הסביבה.

בלכ אחד מספרי הסדרה משולבות פעילויות המאשפרות לתלמידים פיתוח חשיבה ברמות שונות בהתאם לגישת האופק החדש.

ייחודיות הסדרה: 
שילוב עקרונות המאפיינים את עולם הטבע, בכל נושאי הלימוד הרלבנטיים.
הצגת היבטים מדעיים, טכנולוגיים וחברתיים-ערכיים בכל נושא.
פיתוח ראיה רב-תחומית כחלק בלתי נפרד מרצף ההוראה.
שילוב סיפור מסגרת בספר המקשר בין הנושאים והתכנים  השונים   הנלמדים בו.
ארגון תכני הלימוד ביחידות לימוד קצרות.
עושר רב באיורים ובתמונות והתאמת התכנים והמשימות ללומדים ברמות שונות

 
יתרונות המדריך למורה: 
 כולל:
  1. מבוא ובו קוים מנחים לכתיבת ספר התלמיד, הערות כלליות על ארגון הספר והקשר בין התכנים הנלמדים בו לסטנדרטים.
  2. דפי העשרה בשני נושאים: מה בין ניסוי לתצפית, הדרכה לקריאה מונחית של הטקסטים.
  3. חומרי עזר להוראת הנושאים הנלמדים בפרק
מידע נוסף
מחבר/ת ד"ר שרה קלצ'קו ויוחאי ברק