מסע מדע א החדש – חוקרים את עונות השנה

46 ₪

איך נדע שהתחלפה עונה בשנה?

נכיר את המאפיינים של כל עונה.

נעקוב אחרי מזג האוויר ואחרי אורך היום, נבדוק את מצב הקרקע, נצפה בבעלי החיים ונראה אילו צמחים פורחים סביבנו. נראה כיצד אנחנו מתאימים את התנהגותנו לשינויים בעונות השנה ומה עלינו לעשות כדי לשמור על בריאותנו כל השנה.

הספר "מסע מדע אחוקרים את עונות השנה" מציע למידה חווייתית המשלבת תמונות מרהיבות, והתנסויות רבות בעזרת סיורים, תצפיות, ניסויים, משימות גזירה והדבקה ומשחקים.

מסע מדע אחוקרים את עונות השנה, הוא ספר בסדרת "מסע מדע", מדע וטכנולוגיה לבתי ספר יסודיים ממלכתיים וממלכתיים־דתייםהספר מאושר לפי תוכנית הלימודים המעודכנת תשע״ח.

ספרים נוספים שיצאו בסדרה זו:

מסע מדע בחוקרים בטבע
מסע מדע גמסע בכדור פורח אל העמק הנעלם
מסע מדע דמסע בצוללת אל האי המסתורי
מסע מדע המסע ברכב חלל מסביב לכדור הארץ
מסע מדע ומסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

 

בכתיבת הספר הנחו אותנו כמה עקרונות מרכזיים:

שילוב היבטים מדעיים, טכנולוגיים וחברתיים־ערכיים בכל נושא

שילוב עקרונות המאפיינים את עולם הטבע בכל נושאי הלימוד

פיתוח מיומנויות חשיבהשאילת שאלות ופתרון בעיות, פיתוח למידת חקר ולמידת עמיתים

למידה התנסותית המשלבת סיורים בטבע בעונות שנה שונות, תצפיות וניסויים

ארגון תכני ההוראה ביחידות לימוד קצרות

 מיועד לכיתה א׳