הגשת כתב-יד - ספרי מבוגרים

‏400 ₪

סיומות תואמות להעלאה: pdf, docx, doc

את כתב היד יש לשלוח בפורמט Word או PDF בקובץ אחד שבו מרוכזים כל פרקי הספר (אין לשלוח כל פרק בנפרד) - יש להעלות את המסמך לפני שליחת התשלום.