49 ₪

חוט של חן לכתה ז ספרות לחינוך הממלכתי דתי

49 ₪
במלאי
מק״ט
11002379
מחבר/ת
מירב ראובינוף
שם הספר:
חוט של חן – מקראה בספרות
בחינוך הממלכתי דתי

צוות כותבים:
מירב ראובינוף, רבקה קופרמן

יועצת ספרותית:
ד"ר אתי בן סעדון

יועצת אמנות:
חנה שפירא

מיועד לכיתה: ז

מספר אישור: 3355

התאמה לתכנית הלימודים:
המקראה חוט של חן נכתבה ברוח תוכנית הלימודים החדשה בספרות של החמ"ד (תשע"ו) ולאור המלצותיה.

עקרונות הסדרה:
היצירות נבחרו על פי העקרונות המופיעים בתוכנית הלימודים לחטיבת הביניים:

• טיפוח אהבת הספרות כתחום דעת תרבותי־אוֹמנותי
• העשרת הזהות הדתית של התלמידים ג. חיבור לתרבות הישראלית ולערכיה
• שערי המקראה בנויים על פי נושאים מחיי היומיום של תלמידי חטיבת הביניים. בכל שער:
• מבחר מגוון של יצירות עבריות ומתורגמות מסוגות שונות
• פעילויות מגוונות לפיתוח כישורי חשיבה ספרותית
• שאלות העוסקות ברלוונטיות ומכוונות להפנמה של הערכים והנושאים שעולים מן היצירות ברוח הלמידה המשמעותית של "לב לדעת"
• טיפוח היצירתיות
• שילוב הוראה בין־תחומית
• היכרות עם פרקים מספרי קריאה כדי לעודד קריאת ספרים

• למקראה מצורף מדריך למורה מפורט ועשיר


יתרונות המדריך למורה:
המדריך למורה כולל כלים שמטרתם לסייע למורה ללמד באופן משמעותי וחווייתי

מבוא קצר לכל שיעור ובו קשר לרציונאל שהנחה את בחירתו

דברי עיון למבחר טקסטים מילוליים וחזותיים

מגוון הצעות לפעילויות לימודיות בטקסטים שהמדריך דן בהם
מידע נוסף
מחבר/ת מירב ראובינוף