הדיסלקסיה: סיבותיה והטיפול - רפאל בלגור

סופר/ת : רפאל בלגור
טוען...

הדיסלקסיה: סיבותיה והטיפול - רפאל בלגור

סופר/ת : רפאל בלגור
‏98 ₪

דיסלקסיה היא כינויה הכולל של התופעה שסימניה הם ליקויים וחריגות חמורות בהקניית מיומנות הקריאה.

תופעה זו מוכרת מאז תחילת המאה העשרים, אך גם אנשי המקצוע התקשו לעמוד על פישרה ולמעשה עד היום חלוקות הדיעות בין דיסציפלינות מדעיות שונות לגבי מקור הליקוי. כל דיסצפלינה הגדירה את ההפרעה במונח פרטי משלה אשר שיקף את עמדתה בנושא, כגון : עיוורון בקריאת מילים מלידה, עיוות הסמל הגרפי, האטה בבשלות שיכלית, מבוכה כיוונית, נזק מוחי מזיערי ועוד. חילקוי הדעות מעידים כי אין לדיסלקסיה הגדרה מדעית אחת בלבד.

לספר יש שלוש מטרות עיקריות:

א.                   לגבש את היסודות התיאורטיים, בעיקר הנוירופסיכולוגיים, של ההפרעה החמורה הקרויה דיסלקסיה, כדי לנסות לשים קץ למבוכה בקרב אנשי המקצוע ובציבור הרחב.

ב.                   להציב גבולות ברורים בין ליקויי קריאה "רגילים", אשר סיבתם פסיכולוגית, פיזית, ריגושית, חברתית או פדגוגית, לבין ה"דיסלקסיה ההתפתחותית הספציפית" שסיבתה נוירופסיכולוגית.

ג.                    להציע אמצעים לאיבחון ההפרעות ולטיפול בהן.

כבר בגיל הרך אפשר לאתר ילדים שעלולים להיכשל ברכישת מיומנות הקריאה בבית הספר. ככל שנקדים באיתור הסימפטומים וטיפול בילדים אלה, נקל עליהם להשתלט על מיומנות הקריאה ולהשתלב בהצלחה במערכת הלימודים בבית הספר.

ספר זה יעניין אנשי מקצוע, אך השימוש בלשון קלה והבהרת המושגים המקצועיים מאפשרים לכל מעוניין, לקרוא ולהבין את הבעיה כהלכה ולראותה בממדים הנכונים ללא דאגה או חרדה.

ד"ר רפאל בלגור, אשר התמחה באוניברסיטאות בארצות הברית  בדרכי איבחון וטיפול בתופעות של ליקויי קריאה, פירסם מאמרים ומחקרים רבים בכתבי-עת מקצועיים.

ד"ר בלגור מרצה במקצועות אלה באוניברסיטה העברית בירושלים, באוניברסיטת בר-אילן, ובבית הספר להשתלמויות מורים. כמו-כן הקים במכללה לחינוך ע"ש א.ד. גורדון את המסלול לפדגוגיה מתקנת ואת המרכז לאיבחון ולטיפול בדיסלקסיה ובדיסגראפיה.