59 ₪

עת לעשות

59 ₪
במלאי
מק״ט
11002289
עת לעשות

על אחריות אישית ועל מעורבות חברתית
 
מה כולל הספר - 

   לכתה ז:   ספר לתלמיד + מדריך למורה 

   

 
צוות כותבים: 
הספר נכתב ע"י
צוות המכון למורשת בן גוריון והמדרשה באורנים

המדרשה באורנים 
פיתוח וכתיבה: ד”ר תמי שדמי, יעל בדולח
ניהול כללי: אילנה עב”ו גולן
המכון למורשת בן-גוריון
פיתוח וכתיבה: אביגיל פלד, ד”ר גילי גופר
ניהול כללי: דפנה ארבל

עריכה מדעית: ד”ר תמי שדמי
עריכה פדגוגית: אביגיל פלד
עריכה מגדרית: ד”ר גילי גופר
איור ועריכה גרפית: זהר קוק גנות
עריכה לשונית: רחלי גליקמן

 

מיועד לכיתה: ז
 
 מספר אישור:  3327 
 

 עקרונות הספר:
הספר מפגיש תלמידים עם תכנים שהם חלק מובהק מזהותם ומציע למידה והעמקה בגווניה של הזהות היהודית־ישראלית בעולם משתנה.
זֹהר — דמות נערה בת גילם של התלמידים — מתארת מפגשים עם חכמי וחכמות ישראל, בונות ובונים, חלוצות וחלוצים, מנהיגות ומנהיגים בני דורות שונים, שלכולם חלק בתרבות היהודית־ישראלית, ודרך דמויותיהם מעלה נושאים מהותיים:

  • היכרות עם ערכי הבגרות והאחריות בתרבות שלנו לדורותיה ובחינת הרלוונטיות שלהם בחיינו היום.
  • התמודדות עם אתגרים ודילמות של היחיד מול החברה.
  • ערכה של הבחירה האישית.
  • חשיפה לשלל פניה של היצירה היהודית והישראלית ולמכלול שלה.
  • הצגת פניה השונות של תרבות המחלוקת לצד מחיריה ודרכי ההתמודדות אִיתה, בהן סובלנות, פלורליזם, הכלת אי־הסכמה וממלכתיות.
  • העמקת הידע בדבר רכיביו של לוח השנה היהודי והישראלי, ובכללם השבת.

 

 
 לספר נלווה מדריך למורה המספק רקע לנושאים הנלמדים ומציע פעילויות נלוות.