בוקר ראשון באירופה

סופר/ת : תלמה אדמון
מחיר מיוחד ‏45 ₪ מחיר רגיל ‏89 ₪
בוקר ראשון באירופה הוא ספר ייחודי המגיש רשמי מסﬠ בפרוזה ובתמונות מאתרים שמחוץ למפה התיירותית: מאירופה הכפרית, שאדמתה רוויה היסטוריה ומכוסה בגוונים של ירוק. אירופה של היﬠרות, הסמטאות מרוצפות האבן ושבילי הליכה באחו גשום. מדובר בשוטטות שמחה בין כרמים לגדות נחלים, אל ביתו של סופר או בﬠקבות ﬠוגת תפוחים.

הסופרת תלמה אדמון טיפחה מנﬠוריה כמיהה ﬠמוקה לנופי אירופה, אבל לא הﬠזה לﬠלות ﬠל מטוס. משגברה ﬠל הפחד לאחר שנים רבות, הגיﬠה אל מחוז חפצה, ומאז שבה וחזרה אליו. בﬠשר ארצות ביקרה, ובכולן התﬠקשה להגיﬠ אל מקומות שבהם מיטיבים לשמוﬠ את הטכע, את האדם היחיד, את לחישת הﬠבר.

באוויר הרגﬠ האירופי המתואר כאן חשים תמיד את הספרות. בוקר ראשון באירופה הוא מסﬠ שבﬠקבות מסﬠ. התבוננות הכותבת במראות שנקלטו במצלמה מﬠירה את החוויה מתנומת הדו-ממד. מכאן יתחילו המילים לפרוש את הזמן שנשמר, ויתרקם שיח בין המילה לתצלום, הקורא מוזמן להשתתף ברגﬠ האינטימי הנדיר הזה.

במלאי
מק״ט
10314097
עמודים
192
יציאה לאור
10 באוג׳ 2014