47 ₪

בין פרקי אבות לאבות הציונות

47 ₪
במלאי
מק״ט
11001681
מחבר/ת
טליה אפיק-קרוסמן

בין פרקי אבות לאבות הציונות

ספר לימוד בתרבות ישראל ומורשתו לכיתה ח'

צוות הכותבים:
ניהול ופיתוח:
דניאל קנדלר
כותבת ומפתחת ראשית:
טליה אפיק-קרוסמן
משתתפים:
איתמר נחמה, עמיאל שלייכר
ייעוץ:
רועי כנען, שלמה קושלבסקי 

התאמה לתכנית הלימודים:
הספר נכתב בהתאם להנחיות של המטה לתרבות ישראל ומורשתו במשרד הצינוך ועונה על כל הצירים המארגנים של תכנית הלימודים לכיתת ח.

יחודיות הספר
הספר מבקש ליצור דיאלוג רעיוני ורגשי של הלומדים עם מקורות תרבותיים וספרותיים מפרקי אבות ומכתבים של הוגים מראשית הציונות.
התכנים והגישות הדידקטיות בספר מאפשרים ללמוד את הנושא בדרך אינטגרטיבית, ביקורתית והשוואתית - מתוך הבנה שמקורות אלו רלוונטיים ואקטואליים לחיינו כיום, ומתוך אמונה שעל בסיסם נוכל לבנות את זהותנו ואת השקפת עולמנו כפרטים וכחברה.

מאושר ע"י משרד החינוך
ליצירת קשר:להכשרת מורים, דניאל קנדלר, מנהל אגף תכנים והשתלמויות, רוח יהודית 052-7457272

מידע נוסף
מחבר/ת טליה אפיק-קרוסמן