אזרחות במדינת ישראל

סופר/ת : דוד שחר
32 ₪

אזרחות במדינת ישראל

ספר לימוד לחטיבת הביניים

מאת ד"ר דוד שחר

ייעוץ מדעי: ד"ר רוני ריינגולד

 

מספר האישור: 3149

הספר נכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה באזרחות

 

 

בספר גישה תיאורית רחבה ומקיפה הכוללת:

  • הצעות לפעילות פתוחה, העשרה וסיכום כל נושא
  • דיוני דילמה
  • הצעות עבודה בקבוצות
  • דוגמאות אקטואליות רבות
  • דגש על אסטרטגיות חשיבה
  • התנסות בקריאת טקסטים מסוגים שונים