48 ₪

הלאומיות בישראל ובעמים

48 ₪
במלאי
מק״ט
11001850
מחבר/ת
יובל קוברסקי

היסטוריה לחטיבה העליונה

צוות כותבים: יובל קוברסקי
ייעוץ פדגוגי: מיכאל ירון
ייעוץ אקדמי: פרופ' אביבה חלמיש

מיועד לתלמידי החטיבה העליונה

מספר אישור:

התאמה לתכנית הלימודים:
הגשת חומר עדכני בגישה מותאמת לתלמידים בכל הרמות
העריכות המקצועיות נעשו בידי מיטב המומחיםהספר עשיר במקורות מילוליים וחזותייםהספר מציע מגוון אפשרויות דידקטיות ללימוד הנושאים

ספר הלימוד בנוי מחמישה פרקים המחולקים ליחידות:
כל יחידה נפתחת בשאלות מכוונות המצביעות על מוקדי הלמידה, בסוף כל יחידה יש שאלות לסיכום ולחזרה. המדריך למורה עשיר ומפורט.
עבור כל פרק מפורטים הרעיונות החשובים בפרק, המלצות לניהול השיעור והרחבת הידע. המורה מוזמן לעצב את הקווים הדידקטיים שלו בעזרת המדל ובהתאם לצרכיו.

ייחודיות הסדרה:
הספר היחיד שמותאם לתכנית הלימודים החדשה והמעודכנתמתאים לתלמידים ברמות שונותקטעי המקור הרבים מכינים את התלמיד לדרישות בחינות הבגרות.

יתרונות המדריך למורה:
המדריך למורה הנלווה לספר עשיר ומפורט. כל יחידת לימוד מדגישה את הרעיונות המהותיים ביחידה והצעות להוראת נושאים שונים.

יובל קוברסקי הוא מורה להיסטוריה ומחנך, בעל תואר שני בהיסטוריה. בעל ניסיון בהוראה ובהגשת תלמידים לבחינות הבגרות ובהנחיה והדרכה של מורים וסטודנטים להוראה

מידע נוסף
מחבר/ת יובל קוברסקי