98 ₪

הכימיה שבינינו

98 ₪
במלאי
מק״ט
11002387
מחבר/ת
משה זמיר
הכימיה שבינינו

מפתח להצלחה בבחינות הבגרות:

בחינות מתכונת ובחינות בגרות ל-5 יח"ל מעובדות ומותאמות לתכנית 30%-70% החדשה כולל פתרונות מפורטים.
 
שם הספר: 
 הכימיה שבינינו 5 יח"ל
 
צוות כותבים:
משה זמיר
ייעוץ מדעי: דבורה ברוט
 
התאמה לתכנית הלימודים:

התכנית תקפה לתלמידים המתחילים את לימודיהם בכיתה י' בשנת תשע"ה, בשנת תשע"ו לתלמידי כיתות י' ו-י"א, ומשנת תשע"ז לתלמידי כיתות י', י"א, י"ב.

  • בחינת הבגרות ב- 5 יח"ל כוללת 70% מהתכנים העיוניים שיילמדו בכיתה. על יתר התכנים העיוניים שנכללים ב-30% הנותרים, נבחנים התלמידים על ידי המורים שלהם והציון שיקבלו ישוקלל עם ציון בחינת הבגרות.
  • בתכנית נכללת גם בחינת בגרות חיצונית במעבדת חקר
  • הספר כולל את התכנים העיוניים של בחינת הבגרות החיצונית
  • בספר 6 בחינות מתכונת ו-10 בחינות הבגרות האחרונות, שבהן שונה חלק מהשאלות בכדי להתאימן לדרישות התכנית החדשה עם פתרונות מלאים ומפורטים
  • בספר דפי סיכום של נושאי הלימוד לבחינת הבגרות במטרה למקד את התלמידים בעיקר.
  • תכנית הלימודים מצורפת לספר . המורים והתלמידים יכולים להיעזר בה כדי לבדוק מה נלמד ומה נותר עוד ללמוד, ועל מה לשים יותר דגש בלימוד.
  • בסוף הספר אינדקס נושאים לגישה נוחה ומהירה לשאלות ולפתרונות בספר.
מידע נוסף
מחבר/ת משה זמיר