מרדכי ריצ'לר

מרדכי ריצ'לר מרדכי ריצ'לר, יליד קנדה (1931), נמנה עם חשובי הסופרים הכותבים אנגלית. זכה בפרסים ספרותיים ומשתתף קבוע בכתבי עת חשובים. בהוצאת זמורה-ביתן הופיעו ספריו : "הפרש מסיינט-אורביין", "יהושוע אז ועכשיו". ספריו הפרש מסיינט אורביין (זמורה-ביתן) יהושוע אז ועכשיו (זמורה-ביתן) סולומון גורסקי היה כאן (זמורה-ביתן,1994)
איננו מסוגלים למצוא מוצרים תואמים את הבחירה.