>ספרות ילדים>ספרות לגיל הגן (3-6)>י>יום של מעשים טובים בערבית>
שם ספריום של מעשים טובים בערבית
שם מחברשרי אריסון
מו"ל מקורכנרת, זמורה
שנת הוצאהיוני 2019
שפת מקורעברית
גודל20*20
מס` עמודים36
نُكَفِّ رُ أفْكا اًرطَ يِّبَة، نَحْ ِكطِب َ رِيقَةٍ طَ يِّبَة، نَعْ مَل ُ أعْ ما ًل طَ يِّبَة

ِخَ ْيرِيَّةْلا ِللأعْ ماا َنِم ٌمْوَي ،ٍةَلْف ِطَو ٍلْف ِط ِة يَاَحفي ٌمْوَي

ييش ِفيلْأَت ْنِم ٌبكِتا َو ُه ةييالخ ِلامْالأع َنِم ٌمْوَي ِة َعَبْرلأِ ٍّموأ ،ٍةَبيدمُ تبرعة، أ ، ٍلامْدَ ةِ أعِّي َس ،نوسيرأ ِيْ َ بْنِم ْتَنكا ُةَقِ ابّسلا اهُبُكُت .ٍداف ْأح ِةَّوَسِ ت ٍدأوْلا ْت َم ِرْجُتَو ِمَلاعلفي إسْ رائيلَ وَفي ا ا ًعيب َالأكْ َثِ م ِبُتُكلا .ٍعَديدَ ة ٍتغاُلإلى
ْتَرَد باِروَ َفي هذا الإطا .ِيْ َ لِ الخْعِف َةَؤيُر نوسيرأ ُدوقَت ِ لْعِف َجَذومَن ْتأشْنوَأ »ِةَّيِيْ َخْلا ِلا َمْا ْلأَع ِمْوَإلى «ي . ِللأفضَ ل ِمَلاعلا ِيي ْتَغِل ِيْ َالخ

«الأوْلادُ الأعِزّاءُ، ن ُن ْحَنَخْل ِقُ علاَنَا. كُلُّ واحِ دَةٍ وَواحِ دٍ مِنْك ْمُي ْمُكِنُهُ أي ْنَخْ تارَ أنوكَي ْنَ امَلاعلُ أفْضَ لَ . فَكِّروا باِ لخَي ْومَّلَكَت ،ِ ا باِ لخَي ْ ِ، وَافْول َعا الخَي ْ َ، وَهذا ما سَنوكَي ُ .»

، ِّب ُّحلعِ رِ ااش َمِب نأريسو يشير
 
בניית אתריםבנית אתרים 

 


 © 2008 כל הזכויות שמורות להוצאת כנרת, זמורה-ביתן, דביר בע"מ