>משלוח כתב יד>

לאחר ביצוע התשלום יש לשלוח את כתב היד כקובץ וורד למייל הבא בצירוף פרטים מזהים:

webkinn@gmail.com

 
בניית אתריםבנית אתרים 

 


 © 2008 כל הזכויות שמורות להוצאת כנרת, זמורה-ביתן, דביר בע"מ