חפש
לפי שם ספר
לפי שם מחבר
 
 
 
 
עיוןיהדותמ
מאין באנו
שם ספר:   מאין באנו
שם מחבר:   ישראל קנוהל
מו"ל מקור:   דביר
שנת הוצאה:   2008
 

 

האם סיפור יציאת מצרים הוא אגדה או מציאות היסטורית?

כיצד נוצר עם ישראל העתיק, ומה מקורו של השם "ישראל"?

האם אכן היה משה נביא־שליח, ומה חלקו בהתהוותה של האמונה המקראית?

 

מאין באנו מציע תשובה מהפכנית לשאלות אלה ולשאלות יסוד אחרות הקשורות

בהוּלדת עם ישראל והתנ"ך.

במוקד הספר עומדת ההכרה כי עם ישראל נוצר ממיזוגן של שלוש קבוצות עיקריות:

 פליטים שהגיעו מצפון סוריה, כנענים מאזור שכם ועבדים עבריים שנמלטו ממצרים.

כל אחת מהשלוש הביאה איתה "אלבום משפחתי" משלה, ובו "תמונות" של מנהיגים

ואירועים מרכזיים, אמונות ומנהגים שונים. בתהליך התגבשותו של עם ישראל שולבו

ה"תמונות" משלושת ה"אלבומים" זו בצד זו והפכו למכלול אחד. כך נוצר הסיפור על

ראשית העם כפי שהוא מופיע בתנ"ך, וכך גם התהוו האמונה והדת של המקרא.

מאין באנו מציג דרך מקורית לפענוח "הצופן הגנטי" של התנ"ך. הספר שופך אור חדש

על תעלומות מקראיות רבות, ובהן משמעותו של השם "ישראל", מעמד הר סיני והרקע

לפולמוס סביב "עגל הזהב". בתוך כך נחשפת כאן לראשונה הזיקה העמוקה שבין התורה

 הסודית של הכוהנים המקראיים ובין דתו של המהפכן המצרי פרעה אחנתון.

בניית אתריםבנית אתרים 

 


 © 2008 כל הזכויות שמורות להוצאת כנרת, זמורה-ביתן, דביר בע"מ