חפש
לפי שם ספר
לפי שם מחבר
 
 
 
 
שם ספר:   חוט הזהבה
שם מחבר:   שירה גפן
מו"ל מקור:   דביר
שנת הוצאה:   אפריל 2019
שפת מקור:   עברית
גודל:   21.5*23.5
מס` עמודים:   36
מחיר:   72
 
מַיהָ קָפְצָה מִכּסִֵּא הַנּדְַנדֵָה, יצְָאָה מֵהַבַּיתִ והְִתְחִילהָ לרָוּץ
מִבְּלִי לְהַרְגּיִ בַּסְּלִיל שֶׁנּשְִׁאַר בְּידָָהּ. לָרוּץ מַהֵר שֶׁלֹּא אֲאַחֵר, ש
חָשְׁבָה לעְַצְמָהּ מַיהָ אֶת אוֹתָהּ מַחְשָׁבָה שֶׁהִסְתִּירָה כּלָ נוֹף דַּרְ וֹּ חָלפְָה. כ
וּכְשֶׁנּשְִׁימוֹתֶיהָ הָפְכוּ קְצָרוֹת, ורְַגלְֶיהָ הִרְגּיִ וּׁ כְּמוֹ מִשְׁקוֹלוֹת, מַיהָ נעֶֶצְרָה. ש
הִיא הֵבִינהָ שֶׁהִיא רְחוֹקָה, מֵהַגּןַ, מֵהַבַּיתִ שֶׁל סָבְתָא, מֵהַבַּיתִ שֶׁלּהָּ.


חְּוּט עָדִין טוֹוהָ יִׁרָה פֶֶּן, ש ב ג
הְַּ רְָׁאַת סָבָתָ זהֶָבָה, רִקְמָה ש הּ בסִפּוּרִית קַָּּה, עֲשׂוּיהָ תְִׁי ועֵָרֶב ש ד
לֶׁ מְצִיאוּת וחֲַלוֹם, קִרְבָה וּפְרֵדָה, שיצְִירָה וזְ רִָּוֹן. מִסְּפָרֶיהָ לִילָדִים: כ
"עַל עָלהֶ ועְַל אַ וֹּנהָ", "לַילְָה טוֹב ל
מִפְלצֶֶת", "אֲגםַ הַ מְָּעוֹת".


אֶת אַהֲבָתָהּ לְסִפּוּרִים מְקֻפָּליִם
תְּוֹךְ פִַּּים וּכְרִיכָה ירְָ הָׁ מַאיהָ ש ב ד
לְֶׁייפֶר מִסַּ אָּ הֶָּּׁ, הֶָׁיהָ אַסְפַן ש ש ש ב ל
סְפָרִים. הִיא לָמְדָה בְִּצַלְאֵל ואְִיּרְָה ב
יֵּן הַשְּׁאָר אֶת סִפְרֵי הַיּלְָדִים ב"פִּתְאוֹם נ בְָָׁה הָרוּחַ" ו"ְלֹא קַל ש
להְִיוֹת וִֹּּר־עָל".


בניית אתריםבנית אתרים 

 


 © 2008 כל הזכויות שמורות להוצאת כנרת, זמורה-ביתן, דביר בע"מ