חפש
לפי שם ספר
לפי שם מחבר
 
 
 
 
אלדר עקיבא, זרטל עדית , אדוני הארץ‏
אדוני הארץ‏
עקיבא אלדר ועדית זרטל
הספר אדוני הארץ הוא ניסיון ראשון לעקוב אחר סיפור ההתנחלויות כולו, האידיאולוגי, הפוליטי, החברתי והתרבותי, ואחר הקשר המורכב שלו עם מדינת ישראל. הספר משרטט את המהלך הכפול, של תנועת ההתנחלות מזה, החדורה מיומה הראשון תחושה של שליחות דתית לאומית קדושה, ושל כניעתם של מוסדות המדינה נוכח הכוח המשיחי שפרץ אל המרחב הציבורי מזה.
הרמן, צבי , אין פטור מזכרונות‏
אין פטור מזכרונות‏
צבי הרמן
צבי הרמן לא ניהל יומן מסודר, אך רשם בחוברות ועל פתקים, אירועים, שיחות, התרשמויות והגיגים בשולי מאורעות. פרקי אין פטור מזיכרונות, הם בעיקר כאלה שמאפיינים את חיי היישוב העברי, מנהיגיו ואישיו. בפרקים שבהם נוגע צבי הרמן בעניינים אישיים, הוא משרטט דיוקנים של אחדים מאבות המדינה וכן מעלה כמה פרשיות עלומות כגון נפילתו הפוליטית של וייצמן, פרשת סנה וגם על היעלמות אוצרות האמנות מהאניה "שלום".
שילוח, צבי , אשמת ירושלים‏
אשמת ירושלים‏
צבי שילוח
מאז מלחמת ששת הימים עומד עתיד השטחים בראש סדר היום של ישראל. לדעתו של מחבר הספר, לא היתה ההנהגה הישראלית מודעת לשינוי הגיאופוליטי שנתחולל במזרח התיכון. לדעתו אנו ניצבים מול מצב המזכיר את שלהי מלחמת העולם הראשונה כאשר מפת המזרח התיכון עוצבה מחדש.
זמר, חנה , אלוהים כבר לא גר שם יותר‏
אלוהים כבר לא גר שם יותר‏
חנה זמר
בכל אשר תיסע, נושאת עימה חנה זמר את מטען יהדותה. מטען זה, מורשת בית ההורים והשואה, יותר משהיא אוחזת בו הוא אוחז בה, מדריך ומכוון, תובע ומעיק, אבל גם מפצה ומתגמל בנדיבות. בזכותו חיפשה את החיים היהודיים בכל מקום שאליו נזדמנה, ופעמים רבות לא מצאה אלא זכר קלוש לקהילות מפוארות.
חסדאי, יעקב , אמת בצל המלחמה ‏
אמת בצל המלחמה ‏
יעקב חסדאי
עד היום הותרו לפרסום רק דברים מעטים מאלה המובאים בספר זה. רובם הוסתרו מעיני הציבור. חלקם נאסר לפרסום אפילו בתוך שורות הצבא. אולי אין זה תמוה – כיוון שיעקב חסדאי, קצין-לוחם בעל עבר קרבי מפואר, הוא איש-ריבו של הממסד הצבאי. אלפי חיילים ומפקדים ברחבי הארץ שמעו את דבריו הנחרצים והיו עדים למאבקו לחזור אל אמיתות יסוד, לחשוף רשלנות, ניוון וצביעות. כתביו של חסדאי אינם מן הדברים שיש בהם נחת.
12
בניית אתריםבנית אתרים 

 


 © 2008 כל הזכויות שמורות להוצאת כנרת, זמורה-ביתן, דביר בע"מ